10 januari, 2017

Nyheter

SKGS välkomnar Energikommissionens slutbetänkande

Måndagen 9/1 presenterade energiminister Ibrahim Baylan Energikommissionens slutbetänkande Kraftsamling för framtidens energi. SKGS konstaterar att betänkandet i hög grad baseras på den ramöverenskommelse samt det mål om energieffektivisering som slöts mellan fem av riksdagens partier under 2016.

– Vid en första anblick verkar inte betänkandet innehålla några stora nyheter jämfört med vad som redan är känt, men nu gäller det att studera detaljerna för att säkerställa så att förslagen bidrar till ett robust energisystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser. Det är avgörande för basindustrin och i förlängningen svensk konkurrenskraft, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

SKGS välkomnar särskilt de kända förslagen om slopad effektskatt, sänkt fastighetskatt på vattenkraft samt att betänkandet förtydligar att det inte är aktuellt med ett stoppdatum för kärnkraften, eftersom svensk basindustri förblir beroende av dagens baskraft för att kunna bedriva sin verksamhet i Sverige. Även skrivningarna om att det i nuläget inte finns skäl att ändra dagens energy-only marknad välkomnas av SKGS, men samtidigt noteras att betänkandet lyfter behovet av en bred diskussion om en framtida marknadsmodell.

– Betänkandet anger att det över tid ska föras en bred diskussion om en framtida marknadsmodell. Vi kommer att säkerställa att basindustrins perspektiv är väl representerade i den diskussionen, avslutar Anna Holmberg.

Här kan du läsa Energikommissionens slutbetänkande (pdf)