28 juni, 2019

Nyheter

SKGS välkomnar Energimarknadsinspektionens beslut om mer rimliga elnätstariffer

Energimarknadsinspektionen (EI) har nu fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020-2023. Enligt EI kommer tillämpningen av nya regler och ändrade marknadsförutsättningar leda till sänkta elnätsavgifter för merparten av elnätsföretagen.

– Detta är ett positivt besked för elnätskunderna. Det har länge stått klart att elnätsföretagen kunnat ta orimligt mycket betalt av elnätskunderna. Det är bra att den skärpta elnätsregleringen nu genomförs och att Regeringen står fast vid de nya reglerna säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU frågor på IKEM och talesperson för SKGS i elnätsfrågor.

Från elnätsföretagen hävdas att den skärpta elnätsregleringen kommer att göra det svårt för dem att investera i sina nät och därmed leda till bristande kapacitet i elnäten.

– Vi inom SKGS delar inte den synpunkten. Att avkastningen är rimlig kan knappast användas som skäl för att nödvändiga investeringar i elnäten inte kan genomföras. Analyser som EI gjort visar att elnätsföretagens investeringar 2016-2019 endast till begränsad del kan förklara höjda elnätstariffer. Det är viktigt att komma ihåg att den skärpta elnätsregleringen ger kostnadstäckning för elnätsföretagen för de investeringar, finansiella kostnader och underhåll som de har för driften av näten. Vidare kan värderingen av tillgångarna i elnäten inte sägas vara annat än förmånlig för elnätsföretagen, säger Mikael Möller.

För SKGS är en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser en helt avgörande förutsättning för fortsatt tillväxt. En effektiv och stabil överföring av el till lägsta möjliga kostnad är en viktig förutsättning i en elektrifierad industrination som Sverige. Elnätsföretagen har en viktig uppgift i den förädlingskedja som består av klimatvänligt producerad el och effektiv vidareförädling i svensk industri.

-Det är viktigt att förstå att en rimlig avkastningsnivå för elnätsföretagen är en sak och att de nödvändiga investeringar i elnäten som elnätsföretagen står inför är en annan. Att elnätsföretagen vill se rimliga elnätstariffer som ett hinder för elnätsinvesteringar är missvisande och olyckligt, avslutar Mikael.