16 november, 2023

Pressmeddelanden

SKGS välkomnar regeringens besked idag om en färdplan för ny kärnkraft

'- Det är ett viktigt besked för den elintensiva industrin. Analyser av SKGS visar på ett ökat behov från industrin med 70 TWh redan till 2030 och behovet förväntas öka med 130 TWh fram till 2040 jämfört med dagens nivå på knappt 50 TWh, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Ett väl fungerande kraftsystem som kan leverera el till en konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för klimatomställning och för att säkra såväl befintliga 800 000 industrijobb som de tillkommande 50 000 jobb som den gröna omställningen kan skapa i Sverige. Alternativet är uteblivna industrisatsningar och minskad välfärd.   

Sverige borde ha den bästa utgångpunkten för att lyckas med den gröna omställningen – med vattenkraften som ryggrad och den redan idag höga fossilfriheten i elsystemet har Sverige ett stort försprång, som nu behöver förvaltas och tas vidare.

Svenskt Näringslivs scenarioanalyser visar att ett kostnadseffektivt kraftsystem består av en balanserad mix av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. För att få kärnkraft på plats behöver de ekonomiska och politiska riskerna hanteras.

Ett väl fungerande kraftsystem en viktig infrastruktur och en förutsättning i ett modernt samhälle. Staten har ett särskilt ansvar för att säkerställa att denna infrastruktur finns på plats. Det är därför välkommet att staten nu går in och tydligt tar en aktiv roll för att dela de ekonomiska riskerna.

– Tydliga mål om motsvarande två fullstora reaktorer till 2035 och motsvarande tio fullstora reaktorer till 2045 skapar tydlighet för elmarknadens aktörer, så väl på producentsidan som hos den elintensiva industrin, särskilt om de kan tryggas över flera kommande mandatperioder, säger Johan Bruce.

SKGS välkomnar även den nyligen tillsatta utredningen, Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg, som ska analysera hur tillståndsprocesserna för kärnkraft kan bli kortare, rättvisa och ändamålsenliga avgifter för prövning av nya reaktorer, se över hur det befintliga kärnavfallssystemet kan utvecklas, samt översyn av beredskaps- och planeringszoner.