16 januari, 2014

Pressmeddelanden

SKGS välkomnar samråd om kärnkraft och kräver besked av politiker

– Det är utmärkt att Vattenfall startar samråd om ersättningskärnkraft vid Ringhals. Stängningen av befintliga reaktorer kommer påbörjas inom tio år och förberedelser för ny kraftproduktion måste göras nu. Det finns risk för turbulens på elmarknaden och högre priser om det blir ett tidsglapp mellan att gammal produktionskapacitet fasas ut och att ny fasas in, säger SKGS energidirektör Lina Palm med anledning av Vattenfalls besked idag.

Vattenfalls samråd enligt kärntekniklagen, miljöbalken samt plan och bygglagen ingår i förberedelserna inför ett kommande regeringsbeslut om tillstånd för nya kärnkraftreaktorer. Vattenfall pekar på att det blir aktuellt med beslut av regeringen kring år 2020.

Lina Palm riktar två frågor till riksdagens partier med anledning av samrådet:
– Är ni beredda att behålla kärntekniklagens möjlighet till ny kärnkraft? Vill ni låta Vattenfall driva detta viktiga utredningsarbete vidare? Om detta bör partiledningarna ge besked innan valet i september.

De partier som svarar nej på dessa frågor måste säga vilken annan baskraftproduktion de vill ha istället. För att ge den svenska basindustrin konkurrenskraftiga priser och stabila elleveranserna behövs ny kraftproduktion som är oberoende av väder och vind när den befintliga kärnkraften fasas ut.

– Alternativet till ny kärnkraft är nya kraftverk som eldas med naturgas eller utbyggd vattenkraft om Sverige ska värna basindustrin. Politikerna måste sätta ner foten om vilket alternativ de föredrar, avslutar energidirektör Lina Palm.

För mer information, kontakta:
Lina Palm, energidirektör SKGS, 070-397 14 49