14 november, 2016

Nyheter

SKGS värnar om dagens marknadsdesign

Den nordiska elmarknaden framhålls ofta som ett föredöme inom EU, men i den svenska debatten hävdar inte minst kraftbolagen att dagens energy-only-marknad inte kommer att fungera i framtiden, att det behövs en ny design och att en sådan förändring måste införas snabbt. SKGS avisar kraven på en ny marknadsdesign och menar att Sverige inte behöver nya sätt att betala för elproduktionen.

Orsaken till SKGS position är att den svenska elförsörjningen redan har överkapacitet samtidigt som efterfrågan på el inte har ökat. Anna Holmberg, energidirektör på SKGS, menar att om den politiska överenskommelsen om att fortsätta utbyggnaden av förnybar el via elcertifikatssystemet leder till det som kraftbolagen hävdar – det vill säga att även planerbar kraftproduktion måste stödjas – är det något som politiken i sådana fall måste hantera, och staten betala för.

– Diskussionen om en eventuellt ändrad marknadsdesign dök upp hösten 2015. Debatten sedan dess kan enligt SKGS åsikt sammanfattas så här: många har pratat mycket om idén, men väldigt få – om ens någon – har konkretiserat den och ingen har talat om vad det skulle kosta, säger Anna Holmberg.

Att det skulle innebära högre kostnader för elkunder är emellertid självklart, enligt SKGS. Detta eftersom syftet med ny design tycks vara att skapa ytterligare intäktsströmmar för kraftproducenterna. Anna Holmberg menar att man i sammanhanget måste komma ihåg att en ökad elkostnad på ett öre per kilowattimme innebär 400 miljoner kronor i ökade kostnader per år för svensk basindustri.

– Svensk basindustri kan inte bära notan, eftersom den exporterande sektorn inte kan övervältra ökade kostnader på kunderna. Priserna på basindustrins produkter sätts på globala marknader i tuff konkurrens. Ökade kostnader till följd av en ny marknadsdesign skulle därmed försvaga basindustrin och svensk konkurrenskraft, vilket skulle slå mot jobben, exporten och välståndet, tillägger Anna Holmberg.

SKGS hävdar att det först är på 2040-talet som det kommer att behövas omfattande investeringar i ny planerbar kraftproduktion. Vilken design som bäst stödjer dessa investeringar behöver dock inte definieras idag, utan det blir en fråga för senare beslut.

– Nu bör man istället vårda den planerbara kraftproduktion, som finns idag, och energy-only-marknaden. Därigenom ges svenska basindustriföretag andrum efter en lång period av politisk osäkerhet på elmarknaden. Det ger oss tid att koncentrera oss på det vi kan bäst – att utveckla och exportera teknikledande, klimatvänliga och högkvalitativa produkter till kunder på världsmarknaden. På så vis fortsätter skogen, kemin, gruvorna och stålet att bidra till byggandet av morgondagens Sverige, avslutar Anna Holmberg.