08 september, 2014

Aktiviteter

Skogsindustrierna söker energidirektör och verksamhetsledare för SKGS

Vill du påverka den svenska och den europeiska energipolitiken? Vill du tillsammans med kunniga kollegor och i en spännande bransch verka för att Sverige utvecklas till en hållbar bioekonomi?

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt 23 koncerner/företag och cirka 115 sågverk i ca 60 koncerner/företag samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustriernas uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik, marknadsfrågor för trämekaniska produkter.

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, Innovations- & Kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret (SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet).

Som Energidirektör för Skogsindustrierna och verksamhetsledare för den energiintensiva industrins samverkansorgan SKGS arbetar du för en långsiktig energipolitik med en konkurrenskraftig energiförsörjning, bland annat genom opinionsbildning.

På Skogsindustrierna arbetar du tillsammans med högt specialiserade och kompetenta kollegor för att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Du kommer att fokusera på frågeställningar kring energi, konkurrenskraftiga elpriser och en fungerande långsiktig energipolitik. Arbete sker i nära samverkan med medlemsföretagen.

Som verksamhetsledare för samverkansorganet SKGS leder du arbetet och med att driva en effektiv opinionsbildning för den svenska basindustrin som synliggör vikten av en konkurrenskraftig energiförsörjning och en fungerande långsiktig energipolitik över de politiska blockgränserna. Du arbetar i nära samarbete med kollegor i berörda branschorganisationer.

Energifrågorna är av mycket stor vikt då elkostnaderna får stora konsekvenser för Skogsindustriernas medlemsföretag och den svenska basindustrin. Du företräder Skogsindustriernas medlemsföretag och SKGS gentemot politiker och andra beslutsfattare och arbetar långsiktigt för att driva opinion och  beslut som bidrar till att stärka den svenska skogsindustrins och elintensiva basindustrins  förutsättningar.

Huvudsakligt ansvar/du kommer att arbeta med;
•    näringspolitiska frågor. Skogsindustriernas medlemsföretagens/SKGS intressen representeras genom uppvaktning av regering, riksdag och myndigheter. En del politiska frågor kan även drivs massmedialt. Samtalspartner och remissinstans mot regering, riksdag, myndigheter och politiska partier.

•    opinionsbildning. Tillsammans med kommunikationsavdelningen/SKGS arbeta målmedvetet att synliggöra möjligheter (problem) genom t. ex. debattartiklar. Målgruppsanpassning – rätt budskap, via rätt kanaler till rätt målgrupp.

•    nätverksbyggande. Samarbeta/agera tillsammans med andra bolag, organisationer och/eller branschorganisationer.

•    löpande kontakter i energi- och klimatfrågor med pappers- och massaindustrins europeiska branschorganisation CEPI.

•    aktiv påverkan. Deltaga på temakonferenser eller seminarier.

För att lyckas med uppdraget behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta med näringspolitiska frågor och ha god insyn hur de politiska processerna i Sverige och EU fungerar. Du har goda kunskaper kring energipolitiska styrmedel och om energisystem/marknader. Erfarenhet från EU/Bryssel är meriterande.

Som person har du ett stort eget driv där du är strukturerad/organiserad med en förmåga att planera och prioritera. Du kommer att arbeta mot flera olika kontaktytor (kollegor, medlemsföretag, branschkollegor, elföretag, politiker, myndighetspersoner, media osv.). Du kommer att ställas inför situationer/frågeställningar där du behöver argumentera, driva, medla och/eller övertyga vilket ställer höga krav på en personlig mognad/trygghet där du i din roll skapar ett naturligt förtroende. Arbetsbelastningen kommer att variera över tid och vara av varierande karaktär.

Din kommunikativa förmåga är mycket stark då du kommer att skriva debattartiklar, hemsidetexter och liknande som riktat mot breda målgrupper. Du kommer även att skriva/svara på remisser, kommunicera med myndigheter och liknande som har sakhandläggare som målgrupp.

Du kommer att driva branschens energifrågor på makro- och mikronivå och det kommer att ställa stora krav på att du har ett analytiskt angreppssätt där du har förmågan att anta ett helhetsperspektiv samtidigt som du förstår de enskilda företagens drivkrafter.

Din utbildningsbakgrund är du civilingenjör, statsvetare och/eller jurist.

Ansökan

Välkommen med din ansökan om du vill vara med och påverka den svenska och europeiska energi- och klimatpolitiken mot en hållbar bioekonomi tillsammans med kunniga kollegor och branschkollegor i en mycket spännande bransch.

I denna rekrytering arbetar Skogsindustrierna tillsammans med Novare Propell. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Ansöker gör du på www.propell.se. Klicka på ”Ansök nu”.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tomas Larsson  på 0735-23 30 06 / tomas.larsson@propell.se.