20 oktober, 2020

Nyheter

Stopp för ännu högre elnätsavgifter

Regeringen fick inte igenom sin proposition som hade gett elnätsföretagen rätt att ta ut ytterligare 28 miljarder kronor av elabonnenterna. Riksdagens majoritet ville annorlunda.

Regeringens förslag hade strax innan beslutet den 7 oktober uppmärksammats främst genom DN:s rapportering. I rapporteringen framkom det att regeringen, som en del av uppgörelsen med Eon (och andra nätägare) om att lösa den akuta effektbristen i södra Sverige, gått med på att tillåta den så kallade ”överrullningen”. Om överrullningen gått igenom i riksdagen så hade elnätsbolagen fått möjlighet använda 28 miljarder kronor i outnyttjat utrymme inom intäktsramarna från föregående fyraåriga regleringsperiod.

Samtidigt har det framkommit att Svenska kraftnät kan lösa de problem som regeringens överenskommelse skulle lösa med en investering på endast 20 miljoner kr. Det är inte bara SKGS som har kritiserat regeringens förslag, även Energimarknadsinspektionen och Konkurrensverket var kritiska i sina remissvar.

– För svensk basindustri är en stabil elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad en förutsättning för tillväxt och framgång på de globala marknaderna. Det förslag som nu avvisas är ett exempel på vad vi absolut inte behöver; ökade kostnader utan ökad nytta, säger Mikael Möller, IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS.