09 augusti, 2006

Pressmeddelanden

Stopp för kärnkraftsavveckling ett vallöfte som saknas

Nyligen krävde Vänsterpartiet avveckling av ytterligare en reaktor under nästa mandatperiod. Efter valet kan Sverige därför komma att hamna i en energipolitiskt mycket svår situation som får konsekvenser både för sysselsättning och tillväxt.

Detta innebär att det finns två riksdagspartier som kräver avveckling under nästa mandatperiod – Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Det finns ingen som helst tvekan om att en förtida avveckling av kärnkraften kommer att få negativa konsekvenser för svensk sysselsättning och tillväxt. Inför valet är det därför en av basindustrins viktigaste frågor att få garantier för att inga reaktorer avvecklas under nästa mandatperiod, säger Jan Svärd, ordförande i SKGS.

– Det senaste året har elpriset stigit med 50 procent på den nordiska elbörsen Nordpool. Krav på ytterligare avveckling av kärnkraften kan bara förstärka den uppåtgående trenden och leda till utslagning av arbetstillfällen, fortsätter Jan Svärd.

Den svenska basindustrin sysselsätter direkt och indirekt 375 000 människor i Sverige och står för drygt hälften av nettoexporten.

– En orsak till att basindustrin kallas för ryggraden i svensk ekonomi är att sysselsättningen har varit mycket stabil över tid. Den har utgjort det fundament som varje ekonomi är i starkt behov av, samtidigt som den stimulerat forskning och utveckling, avslutar Jan Svärd.