24 mars, 2016

Nyheter

Strömavbrott kostar oss 100 miljoner kronor

Med ökande internationell konkurrens och brist på inhemska råvaror är elsystemet en helt avgörande tillgång för den svenska kemiindustrin. Det menar Anders Fröberg, vd Borealis Sverige.

Borealis anläggningar är lokaliserade i skärgårdskommunen Stenungsund, drygt fem mil norr om Göteborg. Företaget är den enda polyetentillverkaren i Sverige och den största arbetsgivaren i det industriella klustret i Stenungsund. Nära 1 000 personer är anställda om man även inkluderar Borealis ”Innovation Centre”, där företaget bedriver världsledande forskning om högspänningskablar till det internationella elsystemet.

Som ett av landets största kemiföretag är Borealis även en stor konsument av el och deras anläggningar förädlar årligen cirka en terawatt timme el. Det mesta av elen går till att driva kompressorer och motorer i företagets högtrycksanläggningar:

–    Leveranssäkerheten är A och O. Ett strömavbrott innebär att vi tappar hela vår produktion. I värsta fall kan vi bli stående en vecka och det skulle kunna kosta oss upp emot 100 miljoner kronor. El är dessutom en stor kostnadspost för oss och därför är även systemkostnaden för el viktig. Särskilt eftersom det är svårt för oss att kompensera kostnaderna på annat håll då priserna på våra produkter sätts internationellt, säger Anders Fröberg.

Det svenska elsystemet rankas som världens näst främsta av World Energy Council och Anders Fröberg förklarar att det har varit helt avgörande för Borealis möjligheter att utveckla sina anläggningar. Sverige har en stor och konkurrenskraftig basindustri, men till skillnad från skogs- och stålindustrin saknar svensk kemiindustri inhemska råvarutillgångar – då blir elsystemets pålitlighet en särskilt viktig konkurrensfördel.

I början av 2016 varnade dock de svenska kärnkraftsägarna för att samtliga reaktorer kan stängas i förtid, till följd av skatteläget. Även vattenkraften står inför regulatoriska hot som kan ta bort betydande delar av produktionen. Osäkerheten på elmarknaden oroar:

–    Vi har ett bra och uthålligt elsystem, men det håller vi på att dribbla bort med de höga skatterna på baskraften. Från att ha haft god tid att diskutera framtidens elsystem börjar det nu bli kris. Energikommissionen tittar på elförsörjningen efter 2025 – då kan det redan vara för sent, betonar Anders Fröberg.

Om det svenska elsystemet skulle bli mindre robust i framtiden får det stora konsekvenser för Borealis. Den globala konkurrensen hårdnar: i Mellanöstern finns stora råvarutillgångar medan energirevolutionen fortsätter att pressa energipriserna i USA. Anders Fröberg menar att Sverige på det hela taget har få konkurrensfördelar och att ett mindre pålitligt elsystem på sikt kan leda till att produktionen flyttar utomlands:

–    Vi har stora anläggningstillgångar och de flyttar man inte på så enkelt. Det kan dock på sikt leda till att vi hamnar i en ond spiral där investeringarna begränsas, delar av produktion stängs ned och jobb försvinner. Som företag på en liten marknad lång bort från våra kunder är det en ständig kamp att hävda sig i konkurrensen. En sak är dock säker: finns det inget robust elsystem så kommer inga investeringar över huvud taget, säger Anders Fröberg.

Vad gäller energipolitiken anser han att långsiktighet är det viktigaste för Borealis. Samtidigt är det bråttom med att komma överens och han menar att politikerna måste agera kraftfullt för att behålla dagens elsystem, tills den dag det finns andra hållbara alternativ.

–    Vi måste köpa oss tid genom att se över effektskatten, fastighetsskatten på vattenkraft och konsekvenserna av vattenverksamhetsutredningen, avslutar Anders Fröberg.

anders_froberg_mindre