22 september, 2015

Nyheter

Strömavbrott – SSAB:s stora skräck

Ett strömavbrott på en tiondels sekund kostar SSAB minst sju miljoner kronor. En stabil elleverans är därför centralt för deras verksamhet. Det berättar Tomas Hirsch, chef för strategisk energiförsörjning på SSAB.

SSAB har tre huvudanläggningar i Sverige. I Luleå och Oxelösund förvandlas järnmalm till stål medan det färdiga stålet förädlas på valsverken i Borlänge och Oxelösund. Anläggningarna förädlar hela 1,5 TWh om året och SSAB är därmed ett av de mest elintensiva företagen i Sverige. Elen går framförallt till att driva bolagets valsar och masugnar.

– Våra metallurgianläggning i Luleå drivs av väldigt stora elmotorer som behöver el under dygnets alla timmar. Om de inte fungerar så stannar hela processen av. I Borlänge är situationen annorlunda. Där går hälften av anläggningens förbrukning till att driva valsarna. Där varierar belastningen och elbehovet oerhört snabbt beroende på var i valsningsprocessen man befinner sig.

Trots omfattande energieffektiviseringar har SSAB svårt att bli mer flexibla i sin elanvändning. SSAB behöver el under dygnets alla timmar och ett strömavbrott kan kosta väldigt mycket och rent av skada företagets produktionsanläggningar.

-Ett strömavbrott är väldigt kritiskt för oss. Det beror på att man har glödande järn som skulle låsa sig fast i våra anläggningar om processen avstannar. Materialet i våra ugnar skulle förstöras och stålet som valsas måste smältas om. Dessutom skulle valsarna spricka i större eller mindre utsträckning. Eftersom vi har 28 valsar i Borlänge, skulle kostnaden landa på 7-8 miljoner kronor. Allvarligast är dock produktionstappet som uppstår vid ett strömavbrott och om man klarar av att köra ifatt beror helt på konjunkturläget.

Den svenska basindustrin exporterar sina varor över hela världen. Konkurrensen är stenhård och priserna sätts internationellt. Det innebär att elpriser kan vara avgörande för industriföretagens marginaler. Det gäller även SSAB.

-Sverige har historiskt haft låga elpriser gentemot omvärlden och det är en konkurrensfördel som vägt upp det faktum att vi ligger långt ifrån våra kunder. Därför är det naturligtvis jätteviktigt att priserna är konkurrenskraftiga även i framtiden.

För att tackla konkurrensen har SSAB arbetat med att minska sina kostnader genom energieffektivisering. I Borlänge har man genomfört ett omfattande åtgärdsprogram för att minska energianvändningen. Arbetet har givit resultat och totalt har SSAB lyckats minska sin energiförbrukning med 300 GWh.

2020 beräknas fyra kärnkraftsreaktorer vara avställda. Det oroar SSAB, eftersom minskad tillgång på baskraft lär leda till ökade elpriser. En liten prisökning på tio öre skulle innebära stora kostnader för elintensiva företag. Tomas Hirsch menar att stor obalans med för mycket förnybart som slår ut baskraft inte är hållbart. Sverige har redan en bra produktionsmix som erbjuder pålitliga leveranser till konkurrenskraftiga priser, den bör man ta vara på.

Energikommissionen har uppdraget att presentera ett förslag till framtidens energipolitik för riksdagen senast 2017. SSAB:s budskap till kommissionens ledamöter är tydligt:

-Kommissionen måste förstå att mer flexibel elanvändning och energieffektivisering inte löser behovet av att säkra en elförsörjning som kan tillgodose industrins behov. Man kan inte vända tillbaka bollen mot konsumenten och säga: ”Nu har vi bestämt hur mycket el som får användas och nu är det upp till er att lösa effektfrågan” – det är väldigt kontraproduktiv politik om man hamnar där, avslutar Tomas Hirsch.