05 februari, 2009

Pressmeddelanden

Svensk basindustri välkomnar alliansens historiska beslut om ny kärnkraft

– Svensk basindustri applåderar regeringens ansvarfulla beslut om klimat- och energipolitiken. Att hela regeringen nu står bakom att kärnkraften måste vara en viktig del av energiproduktionen för att Sveriges konkurrenskraft ska klaras, samtidigt som klimatet skyddas visar på ett starkt politiskt ledarskap och ansvarstagande för landet. Uppgörelsen innebär också att vi med tillförsikt kan satsa &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/svensk-basindustri-valkomnar-alliansens-historiska-beslut-om-ny-karnkraft/">Continued</a>

– Svensk basindustri applåderar regeringens ansvarfulla beslut om klimat- och energipolitiken. Att hela regeringen nu står bakom att kärnkraften måste vara en viktig del av energiproduktionen för att Sveriges konkurrenskraft ska klaras, samtidigt som klimatet skyddas visar på ett starkt politiskt ledarskap och ansvarstagande för landet. Uppgörelsen innebär också att vi med tillförsikt kan satsa på vind och bioenergi, säger Kenneth Eriksson ordförande i svensk basindustris organisation SKGS.

– Det här är det bästa besked som svensk basindustri och våra anställda kunde få under rådande ekonomiska kris. Om beslutet genomförs förbättras framtidsutsikterna för den svenska basindustrin avsevärt samtidigt som Sverige tar ett aktivt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser, fortsätter Kenneth Eriksson.

Sverige var länge ett bra exempel på hur satsningar på ekonomisk tillväxt och klimathänsyn kan samspela. Med brett politiskt samförstånd byggdes den koldioxidfria elproduktionen ut på 60- och 70- talen. Det gav svensk industri förutsättningar att bli världsledande samtidigt som landets oljeberoende för uppvärmningsändamål kunde brytas. Detta är också orsaken till Sveriges låga utsläpp av växthusgaser.

Idag är det en ödesfråga för mänskligheten att vi minskar de globala utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi bevarar vårt lands konkurrenskraft och sysselsättning. Sverige ska föra en aktiv politik och vara ett föregångsland på klimatområdet. Men det får inte innebära att politiken, med sina goda intentioner för att stoppa den globala uppvärmningen, leder till industridöd. Därför måste vi i Sverige fortsätta satsa på den mest kostnadseffektiva elproduktionen – kärnkraften – samtidigt som satsningar görs på vind- och bioenergi. För industrins del är det viktigt att energiförsörjningen är trygg och långsiktigt, samt vilar på flera ben.

– Alliansen har idag tagit ansvar för klimatet, den svenska industrin, sysselsättningen och Sveriges framtida välfärd. Jag är imponerad av centerpartiets, med partiledaren Maud Olofsson i spetsen, historiska beslut. Nu återstår det bara att Mona Sahlin och socialdemokraterna också tar sitt ansvar för jobb, välfärd och klimat. Då kan Sverige återgå till ett politiskt samförstånd kring miljön och välfärden, avslutar Kenneth Eriksson.

För ytterligare frågor:
Kenneth Eriksson, ordförande SKGS, 070 591 52 77
Lars-Erik Axelsson, SKGS, 070 587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)