11 maj, 2006

Debattartiklar

Svensk elanvändning är visst effektiv

Anders Wijkman och Björn Karlsson hävdar (DI 4/5) att den svenska elanvändningen är ineffektiv. Här kommer SKGS replik i en längre version än den som publicerades i Dagens Industri den 11/5.

Två saker styr elförbrukningen – landets klimat och industrins elanvändning. Olika typer av industriell produktion kräver olika stor insats av el. Basindustrin använder energin effektivt, men den kräver väsentligt mer el än annan typ av industri.   Tack vare egna råvaror och den tidiga utbyggnaden av vattenkraften har Sverige byggt upp en nästan unikt stark basindustri. Framförallt inom massa- och pappersindustri har Sverige en långt framskjuten position.

• 38 procent av den svenska elanvändningen sker inom industrin, varav två tredjedelar inom basindustrin. Sverige har mer basindustri än andra länder. Utan denna industri i Sverige skulle mer el istället förbrukas utomlands

• Mer än två tredjedelar av det som produceras inom basindustrin exporteras. Detta innebär att slutkonsumenter av stål och papper i andra länder indirekt använder el i Sverige

• I Sverige (15 397 kWh/capita) är elanvändningen lägre än ett flertal länder med likvärdigt klimat och andel basindustri: Finland (16 727 kWh/capita), Norge (23 232 kWh/capita), Island (27 630 kWh/capita) och Kanada (17 290 kWh/capita). Att jämföra Sverige med länder som saknar en omfattande basindustri för förädling av skog och andra råvaror är som att jämföra äpplen och päron.

Det är dock glädjande att Wijkman och Karlsson delar oron för basindustrins konkurrenskraft. Byggande av elproduktion och översyn av utsläppshandeln kan lösa basindustrins problem. Därför måste det bli lättare att investera i ny elproduktion. Med de hinder som finns idag på detta område kan man knappast tala om en fungerande elmarknad. Att ny elproduktion inte kan leda till lägre elpriser är en myt som motbevisas av den investering som nu görs i Finland.   Jan Svärd, ordförande SKGS och vd Eka Chemicals   Artikeln publicerades i en kortare version i Dagens Industri den 11 maj 2006.