14 november, 2012

Nyheter

Sverige behöver nya, säkrare och effektivare kärnkraftverk – inte fler!

I spåren av tsunamikatastrofen i Japan, har diskussionen om kärnkraftens framtid fått ny fart. Den som följt den senaste tidens debatt, kan få intrycket av att SKGS kräver att det ska byggas fler kärnkraftverk.

Låt oss därför en gång för alla slå fast:

SKGS driver inte att det ska byggas fler kärnkraftverk. Vi vill att de gamla kärnkraftverken ska ersättas med nya, effektivare och, framför allt, säkrare kärnkraftverk.

Att kräva att kärnkraften ska avvecklas är däremot direkt oansvarigt. De som kräver att vi omedelbart ska stänga alla kärnkraftverk, är skyldiga att svara på hur vi då ska se till att människor och företag får tillgång till el. Kärnkraften står för 44 procent av elproduktionen. Att stänga kärnkraftverken idag skulle leda till en akut elbrist.

Men det handlar naturligtvis inte bara om det. Vi sticker inte under stol med att det handlar om affärsmässighet för oss.  Svensk industri behöver el till konkurrenskraftiga priser. Det har vi sagt länge och det vore ohederligt att plötsligt säga något annat. Dyrare el innebär försämrade konkurrensförutsättningar vilket i sin tur hotar sysselsättningen. Det skulle leda till kraftigt stigande arbetslöshet på orter och i regioner som redan är drabbade av hög arbetslöshet och låg tillväxt. Det handlar inte minst om norrlands inland.

Många av kärnkraftsmotståndarna brukar hävda att vindkraften gör kärnkraften onödig. Tyvärr har de fel. För att klara klimatet kommer det att behövas både och. 65 procent av världens elproduktion kommer från kol, olja och gas. Ska vi lyckas ersätta det kommer det krävas stora investeringar i såväl vindkraft som kärnkraft och andra klimatvänliga energislag. Det räcker med att se sig om i Sveriges omedelbara närhet för att hitta länder där kol och gas dominerar energiförsörjningen. Det behövs mer klimatvänlig energiproduktion, inte mindre.

Det råder ingen tvekan om att vindkraften har en stor potential i Sverige. Vindkraften kan dock aldrig ersätta kärnkraften. Den kan bara vara ett viktigt komplement. Vindkraft kan nämligen inte fungera som baskraft på samma sätt som t.ex. kärnkraften. Vindkraften ger inte ett lika konstant tillskott av el, och måste därför kompletteras med reglerkraft.

I Danmark, som har mer vindkraft än Sverige, men ingen kärnkraft, används fossil energi som reglerkraft till vindkraften, vilket givetvis gör att en vindkraftslösning totalt sett släpper ut betydligt mer koldioxid än kärnkraft. De danska utsläppen av koldioxid är också betydligt högre än de svenska.

Inte heller vattenkraft är idag ett realistiskt alternativ till kärnkraften. Om vi ska behålla våra ambitioner när det gäller utsläppsmålen, skulle alla de återstående orörda älvarna behöva byggas ut.

Med början på 2020-talet kommer kärnkraftsreaktorerna att behöva tas ur drift ett efter ett. Totalt handlar det om nära hälften av vår totala elproduktion. Samtidigt finns skäl att tro att behovet av el inte kommer att minska, utan snarare öka med fler miljövänliga värmepumpar, nya snabbtåg och mer spårbundna godstransporter samt en övergång till eldrift i personbilssektorn.

Tittar vi utanför Sveriges gränser kan vi se att det inom EU råder stort underskott på koldioxidsnål elproduktion. Vi behöver mer, inte mindre koldioxidfri elproduktion. En effektiv klimat- och energipolitik handlar därför om både vindkraft – och andra klimatvänliga energislag. Inte antingen eller.

Bo Annvik, Ordförande SKGS