13 maj, 2008

Pressmeddelanden

Traditionellt Vårmöte med SKGS

Den 8 maj ägde SKGS traditionella Vårmöte rum på IVA:s Konferenscenter

’- SKGS har en viktig roll att spela för att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. Dit hör att kraftproduktionen i Sverige måste byggas ut. Om de politiska hindren undanröjs, för utbyggnad av kärnkraftproduktionen som inte skadar klimatet, så är basindustrin beredd att investera, säger SKGS nye ordförande Kenneth Eriksson, SCA.

Ny ordförande för SKGS, pressrelease (pdf)