30 augusti, 2006

Pressmeddelanden

Utansjö bruk ett offer för energipolitiken

För att inte fler basindustrier ska tvingas utomlands krävs att elproduktionen byggs ut, säger representanter för basindustrin i en kommentar till beskedet att Utansjö bruk utanför Härnösand läggs ned.

– Utansjö bruk är ett offer för den förda energipolitiken säger Jan Svärd, ordförande i SKGS och vd för Eka Chemicals, i en kommentar till beskedet att Rottneros tvingas lägga ned massatillverkningen i Utansjö bruk på grund av kraftigt ökade elpriser.

– Nedläggningen av Utansjö är en tydlig effekt av svensk energipolitik som i det här fallet får till följd att produktionskapacitet avvecklas istället för att utvecklas. Detta borde fungera som en varningsklocka för ansvariga politiker, säger Christer Ågren, ordförande för Skogsindustrierna.

– Det går inte att fortsätta som hittills och avveckla elproduktion. Vi måste istället få en utbyggd elproduktion vilket ger lägre elpriser, säger Ulf Öhnfeldt, Senior Vice President för Outokumpu Stainless.

– Den förda energipolitiken resulterar i att investeringar som kunnat förläggas i Sverige, istället hamnat i länder med bättre villkor. Risken är stor att fler nedläggningar av elintensiv industri kommer att följa om inget snabbt görs för att förbättra elproduktionskapaciteten i landet, påpekar Jan Svärd.

– Basindustrin har av regeringen anklagats för att ropa på vargen när vi framfört vår oro för den förda energipolitiken. Nu är vargen i Utansjö. Oron har blivit verklighet och det är bara en tidsfråga innan nästa anläggning kan drabbas av det skenande elpriset. Hur länge ska regeringen sitta overksam frågar sig Anders Ullberg, ordförande i Boliden.

– Det är dags för Mona Sahlin att vakna, säger Mikael Norrman vd för Vargön Alloys. Det behövs handling inte bara snack om att det ordnar sig. Det är energiministern som måste visa handlingskraft. Kunskapen finns, fler utredningar behövs inte.

– Sverige behöver en offensiv energipolitik säger Elisabeth Nilsson vd för Jernkontoret och Owe Fredholm vd för Plast- & Kemiföretagen. Sluta upp att skylla på marknaden när politikerna har gjort allt för att begränsa produktionen. Utan en energipolitik värd namnet får vi bara minskad sysselsättning och minskat välstånd. En snabb och tydlig omsvängning behövs mot en långsiktig energipolitik och för att främja svensk industris konkurrenskraft, fortsätter Elisabeth Nilsson och Owe Fredholm.

– Låt oss hoppas att Rottneros-beskedet åtminstone kan få den goda effekten att ansvariga energipolitiker i Sverige inser att den energipolitiska kursen måste läggas om och att elproduktionen måste byggas ut, inte skäras ner. Energipolitiken är viktig för industrin, sysselsättningen och miljön – och den är helt avgörande för tillväxten och Sveriges välfärdsutveckling, avslutar Jan Svärd.

För ytterligare information:
Owe Fredholm, VD Plast- & Kemiföretagen, 070-593 81 41
Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret, 070-588 89 33
Tomas From, vVD SveMin, 0708-783 808
Marie S. Arwidson, VD Skogsindustrierna, 070-635 00 08

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)