30 juni, 2023

Aktiviteter

Välbesökt SKGS-seminarium i Almedalen

Framtidens elförsörjning fick stort utrymme under årets Almedalsvecka. Flera aktörer ordnade seminarier på temat. Intresset för SKGS seminarium om industrins elbehov fram till år 2030 var stort. Se seminariet i efterhand nedan.

– Det är glädjande att elförsörjningsfrågorna diskuteras. Men vi behöver göra verkstad av diskussionerna. Det brådskar med politiska åtgärder för att lösa utbyggnaden av ny fossilfri elproduktion och elnät. Elektrifieringen kan inte ske fortare än elproduktionen byggs ut. Vi kan öka vår industriproduktion och välfärd, men det förutsätter en produktionsinriktad energipolitik, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

”Vi behöver bygga ut all fossilfri elproduktion NU!”

Stefan Savonen, ansvarig energi och klimat på LKAB, var tydlig med att Sverige inte får riskera att hamna på efterkälken i om ställningen på grund av långsam utbyggnad av vindkraften. LKAB:s kunder ställer om och kräver klimatvänligare produkter. För att säkra det egna elbehovet är det inte uteslutet att LKAB investerar i egen elproduktion. Samtidigt underströks behovet av att bygga ett kraftnät för framtiden.

– Elnät och produktion hör ihop. Det krävs samverkan mellan industrin, myndigheter och regionnätsägarna för att tidigt i processen hitta lösningar som gör att vi kan få fram rimligt prissatt effekt. Myndigheterna behöver frihet att arbeta proaktivt, sa Adam Kanne, VP Public Affairs på Perstorp Group.

Kompetens och material behövs för att bygga ut elnätet

Lowina Lundström, divisionschef System på Svenska kraftnät, påpekade att det är fler faktorer än långsamma tillståndsprocesser som adderar till ledtiderna för utbyggnaden av elnätet.

– Vi lägger våra processer parallellt, utredningar och beslutstiden kan kapas med 50 procent. Men vi måste har människor som är kompetenta att bygga kraftledningar, och reservdelar, ledningar och transformatorer, vilket kommer att bli en trång sektor, sa Lowina Lundström.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, lyfte fram nödvändigheten av att underlätta utbyggnaden av både land- och havsbaserad vindkraft. Idag stoppas många vindkraftsprojekt på grund av det kommunala vetot. Vart fjärde år – valåret – sjunker antalet tillståndsansökningar om vindkraft, vilket är en tydlig indikation på politikens roll i frågan.

– Det är fullt möjligt att bygga ut vindkraften för att möta elbehovet. Till 2030 är 30-35 TWh ny vindkraft rimligt. Fram till år 2025 växer produktionen med 6-8 TWh per år. Men efter det ser vi att antalet tillstånd sjunker. Det finns 18 TWh färdiga tillstånd som väntar på investeringsbeslut, sa Daniel Badman.

Viktigt att politiken inte tappar tid

Camilla Bodin (KD), energipolitisk talesperson, betonade att det är en prioriterad fråga för regeringen att snabbt få kortare och enklare tillståndsprocesser på plats.

– Utredningar i all ära. Förra regeringen tog steg i rätt riktning. Vi har utredningar som är genomförda. Men vi måste vara säkra på att vi löser frågan när olika mål står emot varandra och hitta en bra helhetssyn när vi tar vidare det som påbörjats, sa Camilla Brodin (KD).

Fredrik Olovsson (S), energipolitiks talesperson, underströk att det går att gå snabbt fram i riksdagen om den politiska viljan finns.

– Ändringstillstånden väl utredda och kan reformeras på det underlag som finns, utan vidare utredning, sa Fredrik Olovsson (S).

Ingen omställning utan konkurrenskraft

– Vi ser en industri som vill ställa om. Men för det krävs fossilfri och leveranssäker el till ett konkurrenskraftigt pris, avslutade moderatorn, Maria Sunér, vd för Svemin, seminariet.