27 maj, 2014

Aktiviteter

Välkommen på frukostseminarium om alternativ för ny baskraft

SKGS bjuder in till frukostseminarium den 12 juni på IVAs konferenscenter i Stockholm.

Tid: 12 juni 08.00-09.00 (frukost från 7.40)
Plats: IVAs konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm

På uppdrag av SKGS – basindustrins energisamarbete, har Jöran Hägglund utrett olika alternativ för ny baskraft.
Bakgrunden är att den befintliga svenska kärnkraften kommer fasas ut under en 20-årsperiod, runt 2020 till 2040.
Därmed försvinner den elproduktion som de senaste åren stått för cirka 40 procent av elförsörjningen i Sverige.
Uppdraget till Hägglund har bland annat omfattat att belysa hur behovet av ny baskraft ser ut, vilka huvudalternativ som finns och vilka typer av kostnader som är förknippade med de olika alternativen.

jöran hägglundLina Palm, SKGSkjell jansson

Vid detta frukostseminarium presenterar Jöran Hägglund huvudslutsatserna från sin utredning.
Lina Palm, Energidirektör SKGS och Kjell Jansson, VD Svensk Energi kommenterar slutsatserna.

Anmäl dig via denna länk senast den 5 juni: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=163737X8469