17 mars, 2015

Aktiviteter

Välkommen till SKGS konferens om Energikommissionen och basindustrin 22 april

Välkommen till SKGS energikonferens 2015, den 22 april på Näringslivets hus. Hur kan Energikommissionen stärka Sveriges konkurrenskraft?

klimatvänlig-energi

Lyssna till bland andra:
–    Energiminister och Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan
–    Energikommissionens ledamöter
–    Energimarknadsinspektionens GD Anne Vadasz Nilsson
–    Svenska Kraftnäts GD Mikael Odenberg
–    Energimyndighetens GD Erik Brandsma
–    SKGS ordförande Tom Erixon
–    SKGS energidirektör Anna Holmberg

Program

08.00     Frukost serveras

08.45     Välkomsthälsning
SKGS ordförande Tom Erixon och SKGS energidirektör Anna Holmberg.

08.50     Tal av energiminister Ibrahim Baylan, Energikommissionens ordförande

Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan
Energiminister

09.05     Frågestund med Ibrahim Baylan
Under ledning av SKGS ordförande Tom Erixon, Henrik Sjölund, vd Holmen och Lennart Albertsson, vd Kemira Industri.

09.30     Förutsättningarna för Energikommissionen
Mikael Odenberg, GD Svenska Kraftnät, Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen och Erik Brandsma, GD Energimyndigheten, om de förutsättningar Energikommissionen har att utgå ifrån. Utfrågning under ledning av Mikael Möller, Näringspolitisk chef IKEM.

10.00    Kaffepaus

10.20    Energikommissionens utmaningar
Helén Axelsson, chef energi och miljö Jernkontoret, frågar ut ledarna för arbetsgrupperna i IVA-projektet Vägval el:
Andreas Regnell, Vattenfall
Alf Larsen, EON
Runar Brännlund, Umeå universitet
Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

11.00    Utfrågning av Energikommissionens ledamöter
SKGS Tom Erixon och Anna Holmberg frågar ut energipolitiska talespersoner och partiföreträdarna i Energikommissionen:
Ingemar Nilsson (S)
Lars Hjälmered (M)
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Lise Nordin (MP)
Rickard Nordin (C)
Birger Lahti (V)
Maria Weimer (FP)
Penilla Gunther (KD)

12.00     Konferensen avslutas

Tid: Den 22 april, frukost serveras från kl 08.00. Scenprogrammet pågår från kl 08.45 till 12.00.
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig här senast den 14 april.
Arrangemanget är kostnadsfritt, men uteblivna anmälda debiteras 150 kr.

Välkommen!