08 oktober, 2020

Pressmeddelanden

Välkommet besked om stopp för ännu högre elnätsavgifter

Dagens besked från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om att avslå regeringens förslag om att ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt öka kundernas elnätsavgifter är ett viktigt steg i rätt riktning.

Gårdagens besked från Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna om att avslå regeringens förslag om att ge elnätsföretagen möjlighet att kraftigt öka kundernas elnätsavgifter är ett viktigt steg i rätt riktning.

Förslaget har motiverats av att regeringen vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. Vår granskning av förslaget har visat att några sådana drivkrafter inte skapas. Tvärtom riskerar ett införande av förslaget att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor utan att några incitament skapas för ökade investeringar eller ökad nytta för elnätskunderna. Den analysen delas också av regeringens expertmyndighet för elnätsfrågor, Energimarknadsinspektionen.

– För svensk basindustri är en stabil elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad en förutsättning för tillväxt och framgång på de globala marknaderna. Det förslag som nu avvisas är ett exempel vad vi absolut inte behöver; ökade kostnader utan ökad nytta, säger Mikael Möller, IKEM och talesperson i nätfrågor för SKGS.

Kontakter

Mikael Möller, Näringspolitisk chef IKEM, telefon 070-683 81 44. Email mikael.moller@ikem.se