19 februari, 2014

Remissyttranden

Yttrande över förordningen om fastställande av intäktsram enligt ellagen

Remissvar: SKGS har beretts möjligheten att svara på ett antal frågor ställda av Energimarknadsinspektionen relaterade till deras ovan rubricerade uppdrag. Elnätsbolagen verkar i ett naturligt monopol. Eftersom inte konkurrens kan förekomma är den reglering som ligger till grund för företagens möjlighet att ta betalt central för alla elkonsumenter.

Ladda ner remissvar