– Med den kraftiga utbyggnaden av vindkraft, bibehållande av vattenkraft och nya kärnkraftsreaktorer tryggas samtliga av energimixens tre ben. Därmed förutsätter vi också att det finns en bred politisk uppslutning kring den svenska energimodellen som inger långsiktigt förtroende inför den fortsatta processen, fortsätter Lina Palm.

– Vi hoppas även att fler aktörer följer efter och att det blir möjligt också för basindustrin själv att vara med och bygga nya reaktorer, på samma sätt som sker i vårt grannland Finland, avslutar Lina Palm.

För mer information, vänligen kontakta:
Lina Palm, energidirektör SKGS basindustrins energisamarbete, 070-397 14 49