Hem / Basindustrins elbehov / Gruvorna
Gruvorna

Gruvorna +6,4 TWh

Gruvnäringens elanvändning beräknas öka en och en halv gång, från 4,0 till 10,4 TWh/år till 2030.

Elektrifiering av gruvdriften ger stor klimatnytta och kan genomföras relativt snabbt, genom att fossila bränslen från lastmaskiner och andra fordon fasas ut. Elenergi kan samtidig sparas i och med att behovet av att ventilera minskar om dieselavgaserna försvinner under jord.

CCS för att fånga in koldioxid från cementproduktion ökar elbehovet med ytterligare 2,1 TWh till 2030, här redovisat under jord- och sten- branschen. Det ökade huvudsakliga elbehovet för CCS ligger dock bortom 2030. Klimatpositiv betong skulle minska Sveriges koldioxidutsläpp med 3 procent.

Läs mer om industrins elbehov inom