Skogen

Skogen +4,6 TWh

Massa- och pappersindustrin har i stor utsträckning fasat ut fossil energi i produktionen och väntas inte öka elbehovet med mer än en fjärdedel, från 17,2 till 21,8 TWh/år.

Massaindustrin har stor potential för infångning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Stora punktutsläpp av koldioxid från biobränslen i kombination med egen elproduktion och djuphamnar, lämpliga för utskeppning av flytande koldioxid, gör bio-CCS intressant för massaindustrin.

Ökad produktion av biodrivmedel med bio-CCU, som innebär att den infångade koldioxiden används som råvara, kan bli en ny produkt från skogsindustrin. Tekniken kräver mycket el och skulle kunna öka massaindustrins elanvändning väsentligt, om den bedöms lönsam.

Läs mer om industrins elbehov inom