Elnätet ska vara till för kunderna, inte tvärtom. Nätregleringens främsta syfte skall vara att tillförsäkra kunderna en stabil överföring av el till så låga kostnader som möjligt. Elnätsföretagen ska få full kostnadstäckning för sina investeringar. Kunderna ska dock endast betala för faktiska investeringar i elnätet och aldrig mer än en gång.

Energimarknadsinspektionen har den viktiga uppgiften att skydda kundernas intressen. För att de ska lyckas med uppgiften behöver de så snabbt som möjligt införa förändringar i elnätsregleringen som stärker kundernas perspektiv.

På en punkt är vi dock överens med Energiföretagen Sverige, vi behöver effektivare och kortare tillståndsprocesser för alla omställningsinvesteringar.

Läs hela debattartikeln här