Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige. Det skriver Johan Bruce, SKGS – Basindustrins energisamarbete, och Daniel Badman, Svensk vindenergi.

Läs hela artikeln här