– Vi i den elintensiva industrin är beroende av trygg elförsörjning av god kvalitet. Dagens besked är helt klart ett steg i fel riktning för att säkerställa just det, säger Anna Holmberg, SKGS energidirektör.

– Vi anser att beskedet är orsakat av de villkor, som politiken skapat för kärnkraften. En annan politik hade kunnat bidra till att denna väl fungerande och koldioxidfria elproduktion drivs vidare under hela sin tekniska livslängd. Att ta bort effektskatten på kärnkraft och därigenom värna existerande reaktorer hade varit det samhällsekonomiskt smarta valet, men även bra för klimatet, fortsätter Anna Holmberg.

– Redan i våras uppmanade vi regeringen att kalla till en öppen hearing om den hotande effektbristen. Något sådant initiativ har vi dock ännu inte sett, utan regeringen är tyst, vilket vi ser mycket allvarligt på, avslutar Anna Holmberg.

För mer information, kontakta Anna Holmberg, 072-722 72 44