Inledare
på temat energi- och klimatpolitiken, konkurrenskraften och innovationerna: Martin Ådahl, VD tankesmedjan Fores

Christian Sandström, Tekn. Dr. och rapportförfattare, Timbro, ”Guld och gröna jobb – om Europas nya tillväxtpolitik”

Panelsamtal

Efter inledarna följer två panelsamtal, det första svarar på frågan Vad krävs av energi- och klimatpolitiken för att den ska hjälpa – inte stjälpa – ”Sverige som framtidsnation”. Det andra samtalet rör hur en energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft kan skapas.

Medverkar gör: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Kjell Jansson, Svensk Energi

Moderator: Nicklas Mattsson, Svenskt Näringsliv

Avslutning med mingel

Om du vill veta mer, kontakta någon av oss:
Inger Abrahamson, inger.abrahamson@svenskenergi.se, 0708-94 26 39,
Maria Sunér Fleming, maria.suner.fleming@svensktnaringsliv.se, 073-3017315 eller
Lina Palm, lina.palm@skogsindustrierna.org, 070-3971449