”En långsiktig och realistisk energipolitik som medger säker eltillförsel till konkurrenskraftiga priser är en avgörande förutsättning för basindustrins utvecklingsmöjligheter i Sverige”, säger Kenneth Eriksson.

”Historiskt har basindustrin lämnat viktiga bidrag till sysselsättning och välfärd. Om det skall fortsätta krävs en livskraftig basindustri i landet”, fortsätter Eriksson.

”SKGS har en viktig roll att spela för att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. Dit hör att kraftproduktionen i Sverige måste byggas ut. Om de politiska hindren undanröjs, för utbyggnad av kärnkraftproduktion som inte skadar klimatet, så är basindustrin beredd att investera,” avslutar Eriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kenneth Eriksson, 070 – 591 5277
Lars-Erik Axelsson, 070 – 587 7228

Läs pressmeddelandet (pdf)