– Vi kommer att jobba för att stärka skogsindustrins position i Bryssel. Det finns ett behov av att informera om vad vi gör i Sverige. Men det finns också ett intresse för det svenska skogsbruket i Europa och hur vi kombinerar låg klimatpåverkan med ekonomiskt välstånd, säger Anna Holmberg.

Med den ökade närvaron satsar Skogsindustrierna på att komma in tidigare i beslutsprocesserna.

– Vad som sker i Bryssel påverkar den svenska skogsindustrin. Det är därför viktigt för oss att följa utvecklingen på plats. Det är särskilt viktigt nu när klimatomställningen ökar politikens intresse för skog- och skogsprodukter, säger Anna Holmberg.

Under sommaren kommer en ny energidirektör för både Skogsindustrierna och SKGS att ha utsetts.