Fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer hotas av förtida stängning och kraftverksägarna säger att den höga effektskatten är en starkt bidragande orsak. Även vattenkraftens lönsamhet hotas av den höga fastighetsskatten på vattenkraftverk.

– Budgetpropositionen gav inte de besked som krävs för att säkerställa att existerande produktionskapacitet kan utnyttjas. Vi som företräder svensk elintensiv industri är besvikna, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.

– Dagens produktion av koldioxidfri el från vatten- och kärnkraft bidrar med stabil och konkurrenskraftig elförsörjning till svensk industri. Att värna denna produktionskapacitet är samhällsekonomiskt det rätta att göra. Regeringen borde därför ha lämnat besked om sänkt skatt i budgetpropositionen, avslutar Anna Holmberg.

För information kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 072-722 72 44