Industrins elanvändning

Industrins elanvändning

Basindustrin står för nästan en tredjedel av Sveriges elanvändning.

2019 var elanvändningen i Sverige 127,3 TWh exklusive överföringsförluster som var 10,7 TWh. Svensk basindustri står för nästan en tredjedel av elanvändningen i Sverige. 2019 använde basindustrin 37,8 TWh. Cirka 70 % av industrin elanvändning används i de två södra elområdena, SE3 och SE4.