SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret.

Basindustrin sysselsätter 180 000 personer direkt och indirekt. Svensk basindustri står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde. 90 procent av basindustrins produktion exporteras.

Har du frågor kring SKGS eller basindustrins energifrågor?

Kontakta oss: info@skgs.org

Kontaktperson

Verksamhetsansvarig

Johan Bruce

johan.bruce@skogsindustrierna.se

08-762 79 83

Läs mer om vad SKGS står för