Att nu dela upp ansökan är en komplicerad process som skulle innebära stora osäkerhetsmoment och juridiska risker i den fortsatta prövningen i domstol. Risken är stor att detta tar lång tid och äventyrar kärnkraftverkens elproduktion. SKGS uppmanar regeringen att ge kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för hela slutförvarssystemet och därmed säkra fossilfria elleveranser till svensk industri.

Hela remissvaret finner ni nedan.