Tid: Torsdagen den 29 juni kl. 10:00-10:50
Plats: Rosa Huset, Hästgatan 2

Nyindustrialiseringen av den norrländska industrin innebär att det nuvarande elöverskottet i SE1 och SE2 kommer att försvinna. SKGS kartläggning av industrin elbehov fram till 2030 visar att industrins elbehov kommer att öka med 70 TWh till 2030. Från 45 TWh 2023 till 115 TWh 2030.

Medverkande

  • Camilla Brodin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  • Fredrik Olovsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Stefan Savonen, Ansvarig energi & klimat, LKAB
  • Adam Kanne, VP Public Affairs, Perstorp Group
  • Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi
  • Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät
  • Johan Bruce, Verksamhetsansvarig, SKGS

Moderator, Maria Sunér, VD, SveMin