Om socialdemokraterna menar allvar och är beredda att sätta handling bakom orden är detta goda nyheter för svensk basindustri. Samtidigt är det viktigt att understryka att avgörande för om socialdemokraternas ambitioner ska nås är att partiet är berett att konstruktivt bidra med ett positivt innehåll.

– De ambitioner som Juholt ger uttryck för kan bara nås om hans parti är berett att medverka till att det åldrande svenska reaktorbeståndet successivt byts ut och att det oligopol som de tre stora energibolaget idag i praktiken har på kärnkraftsområdet kan brytas upp, säger Lina Palm, verkställande ledamot SKGS.