SKGS ordförande Tom Erixon, Ulf Bengtsson ordförande vid Sveriges Ingenjörer, Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, Anders Ferbe, ordförande för IF Metall och Åke Svensson vd vid Teknikföretagen har ett tydligt råd till politikerna.

– Vi uppmanar den svenska Energikommissionen att studera Tysklands exempel noga för att dra lärdom.

Industriföreträdarna menar att energipolitiken har stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft.

– Vi förväntar oss att Energikommissionen förmår att utveckla basen för den framtida energipolitik, som Sverige så väl behöver. En politik som värnar konkurrenskraften, jobben, exporten och klimatet.

Läs DN debatt 2015-06-07