Med ökande internationell konkurrens och brist på inhemska råvaror är elsystemet en helt avgörande tillgång för den svenska kemiindustrin. Det menar Anders Fröberg, vd Borealis Sverige.