Regeringen har meddelat att den kommer föreslå att EU vid rådsmötet 23-24 oktober ska fatta beslut skärpta mål för utsläppsminskningar om 50 procent och bindande mål för förnybar energi, 40%, och energieffektivisering, 30%.