Kalla vintrar är idag utmanande för det svenska elsystemet, och varma somrar verkar bli minst lika besvärliga i södra halvan av landet. Den minskade kärnkraftsproduktionen har försämrat elförsörjningssituationen på ett sätt som ökar risken för elbrist och perioder med höga elpriser. Mycket talar nu för att Syd- och Mellansverige redan kommande sommar får uppleva en återupprepning av elkrisen sommaren 2020.