Med anledning av att förhandlingarna i Energikommissionen nu går in i ett avgörande skede har SKGS skickat brev till Energikommissionen med inspel om vad den politiska överenskommelsen bör innehålla.