SKGS finns inte med på listan över remissinstanser. SKGS är basindustrins energisamarbete som använder ca 40 TWH el årligen. Våra synpunkter på ovan rubricerade rapport borde således vara av intresse för Näringsdepartementet och ni finner dem nedan.