SKGS har lämnat följande synpunkter på Miljö- och energidepartementets remiss om Energimyndighetens rapport om elransonering.