SKGS har beretts möjligheten att yttra sig över rubricerade remiss. Nedan följer våra synpunkter och förslag.