Av alla de scenarier Energimyndigheten analyserat är endast elektrifieringsscenariot relevant för basindustrin, enligt SKGS bedömning. Klimatomställning och välfärd hänger ihop med ökad elanvändning. Därför är det konstigt att Sveriges mål om klimatneutralitet till år 2045 i stort sett förbigås i rapporten Scenarier över Sveriges energisystem 2020 (ER 2021:6).