Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder?