Välkommen till SKGS vårmöte 2016, den 29 april på Näringslivets hus.
Svensk basindustri kräver ett elsystem i världsklass