En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet