Den årliga kraftbalansrapporten visar, precis som föregående år, på en fortsatt ansträngd elförsörjning under perioder med hög belastning, i södra Sverige och nu även under sommaren. Försörjningstryggheten skulle förbättras betydligt om de begränsningar som hindrar maximal nord-sydlig elöverföring byggdes bort.