– Det är välkommet att energikommissionen nu kan inleda sitt arbete. Sveriges energiförsörjning står på sikt inför stora utmaningar. Därför uppskattar vi att energiminister Ibrahim Baylan idag markerar att kommissionens arbete ska drivas utan låsningar mot något energislag och att användarperspektivet kommer att ingå som en viktig del i kommissionens analys.