Skatter, politisk osäkerhet och regleringar. Skogsindustrikoncernen Holmen AB vittnar om vad hoten mot vattenkraften kan få för konsekvenser, inte minst för deras egen vattenkraftproduktion.